Sekretess och cookiepolicy

All hantering av personuppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig.
 
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
 
GDPR - Dina rättigheter:
 
Du har rätt att bli bortglömd/raderad. 
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att göra klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
 
Bålsta Släpet AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
 
Har du några frågor, eller vill du att vi ska radera dina användaruppgifter, är du välkommen att ta kontakt med oss!

Copyright © 2021 Bålsta Släpet AB - All rights reserved.